Motivacija zaposlenih na delovnem mestu [Načini in tehnike kako motivirati zaposlene]

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu spodbuja organizem, da ravna v skladu s potrebami in cilji podjetja.

”Podjetje je vredno toliko, kolikor so vredni njegovi delavci.”

Kaj je motivacija?

Motivacija je notranja gonilna sila, ki nas usmerja na določen način, da dosežemo cilj.

Kadar so zaposleni motivirani, pomeni, da točno vedo, zakaj nekaj delajo.

Takrat se delodajalcu ni potrebno ukvarjati z vprašanjem, kako motivirati zaposlene.

Raziskave kažejo, da 70% delavcev je bolj motiviranih z nedenarnimi nagradami pri delu, kot z denarnimi.

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu

Zakaj je motivacija zaposlenih na delovnem mestu nujno potrebna ?

Če je zaposleni motiviran, je verjetnost, da bo dobro opravil svoje delo in trdo delal.

Motivacija je zelo pomembna za privabljanje novih kadrov, ohranjanje zaposlenih in splošno raven produktivnosti v podjetju.

Poleg tega, motivacija zaposlenih na delovnem mestu pripomore k dobri delovni klimi, nižji je tudi odstotek bolniškega staleža, podjetje ohranja odličen glas kot dober delodajajalec, vodstvo lažje posluje, delavci z lahkoto opravijo svoje delo.

Motivirani zaposleni so pripravljeni bolj delati in dlje časa ostati v organizaciji. Občutijo pripadnost podjetju.

Kako sta povezani Maslowa piramida in motivacija zaposlenih na delovnem mestu?

Maslowa piramida (vir 1) potreb je motivacijska teorija v psihologiji, ki obsega petstopenjski model človeških potreb, ki so pogosto prikazane kot hierarhične ravni znotraj piramide.

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu maslowa piramida

Od dna hierarhije navzgor so naslednje potrebe: fiziološke (hrana in oblačila), varnost (varnost službe), potrebe po ljubezni in pripadnosti (prijateljstvo), spoštovanje in samoaktualizacija.

Potrebe nižje v hierarhiji morajo biti zadovoljene, preden se lahko posamezniki posvetijo višjim potrebam.

Potrebe po rasti ne izhajajo iz pomanjkanja nečesa, temveč iz želje po rasti kot oseba.

Ko so te potrebe rasti razumno zadovoljene, bo morda človek lahko dosegel najvišjo raven, imenovano samoaktualizacija.

10 načinov, kako motivirati zaposlene?

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu priznanje za dosedanje delo

Priznanje za dosedanje delo, lahko pri zaposlenih poviša motivacijo, če je ponujeno in učinkovito izvedeno. Je eden od ključev do uspešne motivacije zaposlenih.

Zaupanje med delodajalcem in zaposlenim je rezultat priznanja.

Po raziskavah, narejenih v ZDA, 83% ljudi pravi, da jim priznanje za dosedanje delo pomeni več, kot katerakoli druga oblika nagrade.

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu odkrit pogovor

Odkrit odnos ponuja zaposlenemu in delodajalcu miren spanec.

Omogoči varnost v odnosu, ki je po Waslow piramidi, izjemno pomembna.

Delodajalec lahko deli z zaposlenimi nekatere informacije o podjetju kot so:

rast ali stagniranje podjetja, kakšni so dolgoročni načrti, ali obstaja možnost za reorganizacijo zaradi trenutne situacije, kako zaposleni lahko sodelujejo v teh časih …

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu se doseže z transparentnostjo in iskrenim vodstvom. Na tak način, se tudi odpravita nepotreben strah in stres.

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu

Vsak od nas je edinstven, unikaten. Zato se tudi naše potrebe razlikujejo.

Nekateri potrebujejo samo vzpodbudno besedo, drugi roko, tretji finančno ali kakšno drugo obliko motivacije.

Na delovnem mestu preživimo vsi velik del svojega življenja. Delovne organizacije tvorimo ljudje in ne roboti.

Pri prepoznavanju potreb, pripomore osebna nota. Ko se naučite, kaj si želijo zaposleni, bo motivacija na delovnem mestu lažje stekla.

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu priložnost za rast

Podjetja katerim so delavci na prvem mestu, omogočajo priložnost za rast tistim, ki si to želijo.

Zaposleni so lahko največje bogastvo ali pa največje breme podjetja. Vse je odvisno od vodstvenih sposobnosti.

76% ljudi ostane v podjetju ravno zaradi možnosti rasti. Vse več iskalcev zaposlitev išče podjetja, kjer lahko napredujejo.

.

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu dobra delovna klima

Samozavest zaposlenih povečuje dobra delovna klima v podjetju oz. motivacijsko delovno okolje. Ljudje se počutijo bolj, ne manj – bolj usposobljeni, bolj sposobni, bolj samozavestni, bolj produktivni in bolj cenjeni.

Spodbujajte ljudi z dobro samopodobo, ker bodo ti izboljševali delovno okolje. Take osebe so odličen motivator v svojem delovnem okolju.

Odprti so za rešitve, pripravljeni so tvegati, ker zaupajo v svoje misli in sposobnosti.

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu usposabljanje

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu premika gore.

Če želite, da so vaši zaposleni motivirani, jim je potrebno omogočiti redna usposabljanja. Ta naj bodo raznolika in kakovostna.

To je ključ do motivacije in novih idej.

Velikokrat dobimo idejo, ko smo izven svojega delovnega okolja

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu

Živimo v času brez primere. Vsak podjetnik, vodja, direktor ima v tem trenutku še bolj pomembno vlogo kot kadarkoli prej.

Ljudje na vodilnih mestih se bojijo biti ranljivi. Bojijo se pokazati, da ne znajo vsega ali pa, da enostavno ne zmorejo.

Ne glede na to, kako pozitivna sta kultura in okolje na delovnem mestu, je delodajalec tisti, ki ima glavno vlogo pri spodbujanju osebne rasti in motivacije.

Zato delodajalci, delite z zaposlenimi svojo pot, svoje strahove, vzpone in padce. Podjetja s takimi vodji, so najboljša za svoje zaposlene.

Motivacija na delovnem mestu

Ker organizacije tvorimo ljudje, so tradicije enako pomembne kot v družini. Prijeten je občutek, ko veš, da nekam pripadaš in si spoštovan.

Skupno praznovanje gradi pozitivno moralo, kar ima za posledico povečano motivacijo.

Na povezanost ekipe in na produktivnost, vplivata visoka morala in motivacija. Ustvarite tradicijo s svojimi zaposlenimi.

Praznujte z njimi.

Motivacija na delovnem mestu doseganje ciljev

Zgradite delovno okolje, ki nudi zaposlenemu možnosti, da dosega osebne in skupinske cilje.

Okolje, ki je motivirano, daje jasno smer zaposlenemu, kaj se od njega pričakuje.

Z roko v roki in z jasno usmeritvijo, morajo imeti zaposleni cilje, ki ustrezajo strategiji podjetja. Na taki način sta obe strani zadovoljni.

Motivacija na delovnem mestu zdravje

Zaradi strahu in stresa, je v teh časih zelo prisotna izgorelost zaposlenih na delovnem mestu. Večina bolezni ni na telesni ravni, temveč na psihični.

Ustvarjanje motivacijske klime, dobrega delovnega okolja in preostalih devet prej naštetih točk, deluje pozitivno na zdravje naših zaposlenih.

Omogočite jim počitek, ko je to potrebno, urejeno zdravstveno zavarovanje, bolniški stalež, ko ga potrebujejo in roko, ko se vrnejo na svoje delovno mesto.

Vse se začne in konča pri zdravju.

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu, se z upoštevanjem teh desetih načinov izboljša.

Kaj se zgodi, če v podjetju zaposleni niso motivirani?

Kakšen je učinek, ko motivacija zaposlenih na delovnem mestu ni učinkovita?

Motivacija na delovnem mestu
Pomanjkanje motivacije na delovnem mestu se odpravi, ko ljudje začutijo in spoznajo svojo vrednost in lastno moč. Motivacija se najlažje doseže z mentorstvom. V eni uri, vam mentor da mnogo več uporabnih podatkov in smernic, kot jih boste sami pridobili.

👉 večja fluktuacija zaposlenih

👉 nižja stopnja angažiranosti

👉 slaba komunikacija

👉 zmanjšana produktivnost

👉 višji odstotek bolniškega staleža

👉 nedoseganje rezultatov v podjetju

👉 nezaupanje delavcev in vodstva

👉 za podjetja slabša možnost izbire novih delavcev

👉 namerno povzročanje zastojev, škode s strani delavcev

👉 podjetje ima slab glas

👉 več reklamacij s strani strank

👉 povečano število napak v proizvodnji in sistemu

To so le nekatera dejstva, ki se lahko pojavijo in razširijo, če motivacija zaposlenih na delovnem mestu, ni učinkovita.

Poleg tega, pa lahko tudi povzroči, da vaše delovno mesto postane strupeno okolje.

Motivacija ali manipulacija

Med motivacijo in manipulacijo je tanka črta.

Ta meja je nekoliko zabrisana, včasih skoraj nevidna.

Zato je potrebno ločiti, kdaj je oseba res motivirana in kdaj zmanipulirana.

Motivirana oseba dela iz srca❣️ , ker črpa motivacijo iz želje po doseganju cilja.

Pri tako osebi so učinki trajnejši in večji. Motivirana oseba je osredotočena na svojo severno zvezdo, na svoj cilj.

Kadar se pri doseganju cilja odločimo za zavajanje in uporabo neresnice, govorimo o manipulaciji.

Manipulacija mora ostati neopažena, če želite, da je uspešna.

Če manipulirana oseba dela v strahu, jo je lažje nadzorovati.

Najlažja način manipulacija je višina plače in položaj v podjetju.

Manipulirana oseba tako misli, da je motivirana.

motivacija manipulacija

Soodvisnot kot način motivacije

Potrebno se je zavedati, da smo v soodvisnosti. Podjetje je odvisno od delavca, ta od podjetja, vsi skupaj pa od strank!

Občutek soodvisnoti izboljša odnose, poviša lojalnost zaposlenih in delodajalcu prihrani neprespane noči.

Zato je razumevanje soodvisnosti, odlična motivacija zaposlenih na delovnem mestu.

Motivacija na delovnem mestu odgovornost

Kateri je tisti ključni odgovor, ki spodbuja motivacijo zaposlenih na delovnem mestu?

Vedeti ZAKAJ to počnejo.

Ko si kot delodajalec vzamete čas in razložite razloge za vaša navodila, boste prejeli veliko večjo podporo svojih zaposlenih.

Kot je tako slavno poudaril Simon Sinek, večina podjetij zlahka prepozna kaj in kako. Odgovoriti na zakaj, je težko – in to naredi vso razliko.

Kaj lahko naredi delodajalec, da je motivacija zaposlenih na delovnem mestu učinkovita?

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu ni tako kompleksna, kot se zdi na prvi pogled.

V delovnih organizacijah na posameznika vpliva veliko dejavnikov. V teh norih časih, nekateri delodajalci pozabijo, da je vsak zaposleni dragocen.

Vse, kar se v tem trenutku dogaja okoli nas, prinaša dodaten stres tudi za delodajalca. Bolj pomembnega časa, za povezovanje med delodjalcem in zaposlenim, še ni bilo.

Prvi korak za delodajalca je, da z različnimi online delavnicami spodbudi posameznika, da ugotovi svoj ZAKAJ.

Zakaj to dela, v čem je boljši, katere so njegove vrednote, kaj točno lahko podjetju nudi, kaj lahko podjetje nudi njemu, kje je delavec odličen, na katerih področjih lahko še raste …

Online delavnice lahko potekajo v skupini ali pa individulno. Program delavnic je narejen tako, da zaposleni najde odgovor na svoj zakaj, spozna svojo lastno moč, lastno vrednost ter motivacijo.

Skozi samospoznanje, delavec vzljubi sebe in delo. Motiviran delavec dela za močna podjetja, ki poznajo svoj zakaj.

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu lahko poteka virtualno ali pa na sedežu podjetja.

Si kot delodajalec predstavljate kakšno je vaše podjetje, kjer so zaposleni zadovoljni?

Kako lahkotno je vaše delo? Kaj vse odpade, kaj vse dobite?

Si predstavljate delovni dan, ko globoko v sebi čutite zadovoljstvo svojih zaposlenih?

To je vedno win-win situacija.

7 prednosti dobrih odnosov z zaposlenimi

Motivacija na delovnem mestu prednosti
  1. Povečana zvestoba zaposlenih. Zaposleni ne zapuščajo svojih delovnih mest
  2. Povečana motivacija
  3. Manj možnosti za konflikte na delovnem mestu
  4. Izboljša zaupanje in samozavest
  5. Zagotavlja boljšo kulturo delovnega mesta
  6. Izboljšano ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem
  7. Boljša zavzetost zaposlenih

Motivacija zaposlenih na delovnem mestu, je ena od prednosti dobrih odnosov.

Začnite pri njej!

Vir

  1. Maslowa piramida Maslow’s Hierarchy of Needs