Dobra komunikacija s strankami v podjetju | Zanke in rešitve

V sedanjih časih, ki so brez primere, je dobra komunikacija s strankami v podjetju še kako pomembna.

Nikdar v zgodovini človeštva nismo bili izpostavljeni taksnemu pritisku, tolikšnemu strahu in stresu.

Nič čudnega, da izjemno veliko ljudi čuti pomanjkanje samozavesti, ko je tema dobra komunikacija.

Meni se zdi ključna najprej dobra komunikacija s samim sabo. Pomembno je, da se človek pozna, sliši svoje telo, posla intuicijo in deluje po njej.

dobra komunikacija

Vse te zdrahe, vsi dogodki, ki so dogajajo okoli nas, so se večini negativno oz. mediji se osredotočajo in nam kažejo samo negativne stvari.

Pritiski na delovnem mestu, v domače okolju, nenehne primerjave, tek na kratke proge za vsakih ciljem, ki nas vse bolj izčrpava, je razlog, zakaj komunikacija s strankami ali, bolje rečeno, komunikacija v podjetju ni uspešna.

Kako naj bo uspešna, če so zunanji dejavniki poskrbeli, da je človek nevreden dobre besede opravičila, empatije, razumevanja, ljubezni.

Kako, za vraga naj delam v teh norih časih?😨 Kot vidite iz besedila, morda pa celo čutite, mi je dobra komunikacija res pomembna.

Ampak najprej naj bo s samim sabo.

Kako ugotoviti zanke in rešitve, kjer bo dobra komunikacija živela najprej v vas samih in se potem prenesla na stranke ter posledično v podjetja, pa delim z vami.

Kako, za vraga naj dela v teh norih časih? Kot vidite iz besedila, morda pa celo čutite, mi je dobra komunikacija res pomembna.

Ampak najprej naj bo s samim sabo.

Kako ugotoviti zanke in rešitve, kjer bo dobra komunikacija živela najprej v vas samih in se potem prenesla na stranke ter posledično v podjetja, pa delim z vami.

Dobra komunikacija s samim sabo -zanka

Naše vsakdanje obveznosti in napor nas odnese v krog razmišljanja, ki se ne ustavi vse do tedaj, dokler ne dosežemo dno dna.

Večinoma imamo glavne sklonjene navzdol, pogled usmerjen v tla, naše misli pa so v preteklih dogodkih, kjer je dobra komunikacija bila povsem odsotna ali pa smo v strahu za naslednji dogodek.

Kadar je dobra komunikacija nekaj, kar je odmaknjeno od vas, se človek počuti ranjenega. Živi v prepričanjih katera mu ne služijo, v telesu čuti nemir. Občasno se pojavi žalost, nervoza pred naslednjo komunikacijo, posameznik lahko zaradi kroničnega stresa doživi izgorelost .

Zato je potrebno odločiti se za osebnostni razvoj in odpraviti blokade.

Kakšna je dobra komunikacija s samim sabo – rešitev

Predvsem zdrava. Zaznate, da ste svoj najboljši zaveznik. Lahko se pogledate v ogledalo in si rečete, da si boste venomer stali ob strani, da se imate radi in se sprejmete točno takega, kot ste.

Da dobra komunikacija s samim sabo začne korakati proti vam, priporočam spodnjo vajo.

Kaj omogoča dobra komunikacija v podjetju

Ko ste enkrat v povezavi s samim sabo in začutite, da imate zdrav notranji monolog, se ta prezrcali lahko naprej.

Dobra komunikacija v podjetju prinaša izjemno veliko prednosti, ki prispevajo k splošnemu uspehu posameznikov in organizacij.

Dobra komunikacija v podjetju – Koristi #1

dobra komunikacija v podjetju
 • Jasnost in razumevanje ter iskrenost: Dobra komunikacija v podjetju zagotavlja, da so sporočila, navodila in informacije posredovani jasno in natančno. Ta jasnost pomaga zaposlenim razumeti njihove naloge, odgovornosti in cilje, kar zmanjšuje zmedo in minimizira napake ali nesporazume.
 • Povečana produktivnost: Efektivna komunikacija v podjetju izboljša potek dela in koordinacijo med člani ekipe. Ko so vsi na isti strani in razumejo svoje vloge in pričakovanja, to vodi do bolj gladkega sodelovanja, učinkovite razporeditve nalog in boljšega upravljanja s časom. To na koncu poveča produktivnost in pravočasno dokončanje projektov.
 • Močnejši odnosi in timsko delo: Motivacijska komunikacija v podjetju spodbuja pozitivne odnose in timsko delo na delovnem mestu. Spodbuja odprt dialog, aktivno poslušanje in spoštovanje različnih perspektiv. Zaposleni, ki učinkovito komunicirajo, bodo bolj verjetno zgradili zaupanje, konstruktivno reševali konflikte in usklajeno sodelovali pri doseganju skupnih ciljev.
 • Reševanje problemov in inovativnost: Učinkovita komunikacija v podjetju zaposlenim omogoča razpravo o problemih, razmišljanje o idejah in iskanje kreativnih rešitev. Omogoča izmenjavo vpogledov, perspektiv in strokovnega znanja, kar vodi do celovitejšega reševanja problemov in inovativnega razmišljanja. Prosta izmenjava idej spodbuja kulturo nenehnega izboljševanja in rasti.

Dobra komunikacija v podjetju – Koristi #2

dobra komunikacija v podjetju odnosi
 • Zavzetost in morala zaposlenih: Ko se zaposleni počutijo cenjene in slišane, to poveča njihovo zavzetost in moralo. Krasna komunikacija v podjetju vključuje poslušanje povratnih informacij zaposlenih, prepoznavanje njihovih prispevkov in zagotavljanje konstruktivnih povratnih informacij. Zavzeti zaposleni so bolj motivirani, predani in bodo verjetno delovali po svojih najboljših močeh, kar ima za posledico višje zadovoljstvo pri delu in stopnjo obdržanja.
 • Jasna organizacijska usmeritev: Učinkovita komunikacija v podjetju zagotavlja, da so organizacijski cilji, strategije in spremembe zaposlenim jasno posredovani. Ta preglednost pomaga uskladiti posamezna prizadevanja s širšo vizijo organizacije. Ko zaposleni razumejo namen svojega dela in kako to prispeva k splošnim ciljem, so bolj motivirani in osredotočeni na doseganje uspeha.
 • Zadovoljstvo strank: Dobra komunikacija v podjetju presega interne interakcije in igra ključno vlogo pri interakcijah s strankami. Ko zaposleni učinkovito komunicirajo s strankami, lahko razumejo njihove potrebe, takoj obravnavajo poizvedbe in nudijo individualno pomoč. Pozitivne izkušnje strank spodbujajo zvestobo, ponavljajoča se poslovanja in pozitivne napotitve od ust do ust.
 • Reševanje konfliktov: Na vsakem delovnem mestu lahko pride do konfliktov. Z dobrimi komunikacijskimi veščinami pa je mogoče konflikte obravnavati in učinkovito reševati. Odprti komunikacijski kanali omogočajo izražanje skrbi, aktivno poslušanje in iskanje obojestransko koristnih rešitev. To spodbuja zdravo delovno okolje, kjer se konflikti obvladujejo konstruktivno, kar zmanjšuje negativne vplive na produktivnost in odnose.

Dobra komunikacija s strankami -zanka

Dobra komunikacija je posledica odličnega notranjega monologa slehernika, zavedanja lastne vrednosti in samospoštovanja, pozitivne naravnanosti, dobrega počutja zaposlenega itd.

Se kdaj zavedate, da ste ravno vi na vašem delovnem mestu lahko žarek nekomu? Ste njegova rešitev, ker stvari morda ne razume?

dobra komunikacija s strankami

Morda na svoje delo niste nikdar gledali iz te perspektive, ampak v resnici ste žarek.

Ste rešitelj nekomu, edini junak tistega dne, morda zaveznik, rešenik. Karkoli počnete, se vam zdi samoumevno, nam ostalim ne. Vsak je v nečem poseben, unikaten in tudi vi ste.

Če se sprašujete, kaj bi to bilo v vašem primeru?

To je tisto, kar z lahkoto opravite nekomu je pa to težka naloga. Ker je za vas enostavno ste dobri v tem in na to ne polagate pozornosti. Preprosto to znate, imate to veščino. To ste vi.

Morda je to ravno dobra komunikacija s strankami.😉

Učinkoviti predlogi, kjer je komunikacija s strankami dobra – rešitev

 • Vedno izhajajte iz stališča žarka – da nekomu pomagate oz. nekdo potrebuje vaše znanje, storitev, produkt
 • Delujte iz srca z željo da stranka dobi tisto, kar potrebuje (in plača)
 • Postavite čim več vprašanj, s katerimi boste pridobili več informacij
 • Ne sklepajte prehitro – ne obsojajte
 • Predstavljate si, da je to nekdo od vaših domačih (z njimi bi 100% ravnali drugače)
 • Ne jemljite stvari osebno
 • Naj bo komunikacija s strankami specifična in direktna
 • Vedno dajte maksimalno, kar v tistem trenutku lahko daste

Osebna rast je temelj, s katerim spoznavate sebe. Ko se enkrat resnično zavedati, kdo v resnici ste, kaj in koliko zmorete, razumete tudi ostale.

Vsa ta razumevanja pa bi z lahkoto odpravila negativno komunikacijo na delovnem mestu.

V kolikor v vašem podjetju čutite, da dobra komunikacija še ni tam, kjer bi si želeli oz. da komunikacija v podjetju šepa, kar vodi do slabe komunikacije do strank, mi lahko pišete.

Edino kar morate vedeti je, kaj si želite in sprejeti, da je to proces. Kako bomo to dosegli, prepustite meni.

Dobra komunikacija v podjetju je nujna za doseganje jasnosti, produktivnosti, timskega dela, reševanja problemov, zavzetosti zaposlenih in zadovoljstva strank.

Preprečuje nesporazume, konflikte, zmanjšano produktivnost, napake, zamujene roke, nizko moralo in nezadovoljstvo strank.

Jasna in natančna sporočila odpravljajo zmedo in izboljšujejo učinkovitost.

Odprt dialog in aktivno poslušanje ustvarjata spoštljivo okolje, kar zmanjšuje konflikte.

Transparentna komunikacija v podjetju zagotavlja, da vsi razumejo svoje vloge in cilje, kar vodi do boljše koordinacije.

Učinkovita komunikacija s strankami pomaga zadovoljiti njihove potrebe in povečuje zadovoljstvo. Vlaganje v močne komunikacijske prakse spodbuja pozitivno in produktivno delovno okolje, ki vodi k splošnemu uspehu.