Izgorelost na delovnem mestu | Sindrom, bolniška, preprečevanje, okrevanje

Izgorelost na delovnem mestu je resna skrb in pogost pojav za kadrovske strokovnjake.

Kar 89% zaposlenih je v preteklem letu občutilo sindrom izgorelosti.

77% pa čuti sindrom izgorelosti na trenutnem delovnem mestu.

21% podjetji ne organizira programov oz. pomoči zaposlenim za preprečevanje oz. okrevanje po izgorelosti.

Pa veste, da kar 40% ljudi zaradi izgorelosti na delovnem mestu odide, zamenja delovno okolje?

Še bolj zastrašujoč podatek pa je, da se je v letu 2022 izgorelost na delovnem mestu povečala na 59%, medtem ko je bila v letu 2021, za 13,5% nižja potrjujejo raziskave (vir1).

izgorelost na delovnem mestu

Ker se je pandemija virusa raztegnila v triletno obdobje, posledice od delodajalcev zahtevajo še večjo skrb za svoje zaposlene in tudi skrb za sam obstoj podjetja.

Tako je izgorelost na delovnem mestu postala fenomen. Ni klasificirana kot bolezen, temveč kot poklicni pojav.

Miš-maš bi rekla jaz. Ne glede na uradno klasifikacijo, so številke vidne in vplivajo na delovno organizacijo.

V nadaljevanju spoznajte, kaj pomeni sindrom izgoresti, kakšna sta bolniška in okrevanje zaradi izgorelosti ter uporabne načine preprečevanje le-te.

Kaj pomeni izgorelost na delovnem mestu

Zaposleni čuti izgorelost na delovnem mestu kot psihično, čustveno in mentalno utrujenost. Izgorelost je povezana z depresijo, negativnimi občutki do dela in delovnega mesta ter z nezavzetostjo.

Žal je to vprašanje kompleksno, pogosto in močno vpliva na sodobno produktivnost.

Sindrom izgorelosti🏥

Kaj je sindrom izgorelosti? Je čustvena, duševna in telesna izčrpanost.

Sindrom izgorelosti se ne pozna samo na zaposlenih, čedalje bolj kaže zobe pri direktorjih in vodstvenem kadru.

Večina direktorjev s katerimi izvajam coaching srečanja, se srečuje z izgorelostjo.

Okolje za delovanje podjetja se je spremenilo, trg dela se je drastično preoblikoval, država zahteva svoje, podražile surovine so se, fluktuacija v podjetjih je višja itd.

V teh časih ni lahko biti direktor.

V kolikor ste v preteklosti že čutili znake burnouta, tesnobe, stresa in strahu, se je to sedaj samo še potenciralo. Seveda v primeru, če ste svoj osebni razvoj zanemarili.

Sindrom izgorelosti -vzroki

 • prekomerno vlaganje oz. žrtvovanje lastne energije
 • ignoriranje svojega telesa in občutkov (razni prehladi, glavoboli, slabo počutje …)
 • čezmerna marljivost in požrtvovalnost
 • vedno ”priklopljeni’‘ na telefon, računalnik
 • delo / poklic (ki je lahko monotono, občutek nemoči in nič vrednosti v delovnem okolju)
 • osebne lastnosti človeka (visoka pričakovanja, občutek krivde za tisto kar ste naredili ali pa niste, pesimistično razmišljanje o sebi in življenju)
 • način življenja posameznika (premalo gibanja, nezdrava prehrana, premalo sproščanja, osamitev, življenje brez prijateljev, partnerja …)

Fenomen, imenovan sindrom izgorelost na delovnem mestu ne pride čez noč. To je počasen, napredujoč proces.

Ko pa nastopi, sledi bolniška. Zato je preprečevanje izgorelosti tako pomembno. Okrevanje, ki ga povzroči burnout je dolgotrajno.

Bolniška

Izgorelost na delovnem mestu v podjetjih močno vpliva na delovne procese, motivacijo, produktivnost in vzdušje na sploh.

Pogost vzrok bolniške odsotnosti, je ravno izgorelost na delovnem mestu. Če bi bil posameznik in podjetja bolj pozorni na ta fenomen, bi bila bolniška odsotnosti nižja.

Izgorelost na delovnem mestu deluje kot napovednik zdravniško potrjene bolniške odsotnosti.

Bolniška nastane zaradi izgorelosti, ki pa je sindrom kroničnege stresa.

Na Pojskem recimo (vir2) zaposlenemu ne pripada bolniška zaradi izgorelosti.

Zakaj? Ker ni klasificirana kot bolezen. Na nek način čisti nesmisel.

Izgorelest ni vedno pogojena z delovnim okoljem, lahko nastane v domačem okolju.

Vendar ne glede na vzroke, posledice so tu in se 100% zrcalijo na zaposlenem.

Bolniška statistika zaradi izgorelosti- številke, ki se jih ne sme zanemariti📊

izgorelost bolniška
Slika (vir5) prikazuje odstotek bolniške zaradi izgorelosti v Evropi. Prikazana je tudi bolniška v Sloveniji.

ZANIMIVOST- Iz statistike je razvidno, da je bolniška v letu 2021postavila Slovenijo na neslavno 24. mesto. To pomeni, da je v naši državi v povprečju posameznik 14.1 dan bolniško odsoten na leto. Švedska in Švica si delita prvo in drugo mesto, s povprečjem 2.4 dneva. Švedska je znana po visokih plačah, velikodušnem štarševskem dopustu, dobrem podjetniškem okolju in dajanju prednosti med poklicnim in zasebnim življenjem.

 • 63% zaposlenih, ki čutijo izgorelost na delovnem mestu (v primerjavi z zadovoljno osebo), bo vzelo bolniški dopust
 • 83% ljudi ima težave v odnosih, ko čutijo izgorelost
 • 80% jih zatrjuje, da na nekem nivoju čutijo stres na delovnem mestu
 • 26% delavcev pravi, da jih ta stres pripelje do izgorelosti na delovnem mestu (bolniška zaradi izgorelosti)
 • 63% posameznikov trdi, da jim stres na delovnem mestu povzroča probleme doma
 • 10% se jih boji, da bi izgorelost lahko vodila k fizičnem obračunu zaposlenih
 • 91% oseb na vodilnih položajih doživlja izgorelost na delovnem mestu, kar negativno vpliva na njihovo delo
 • 66% podjetnikov, šefov, vodji pravi, da zaradi izgorelosti pogosto preskočijo vsaj en obrok na dan
 • 1 od 4 delavcev redko ali sploh nikoli ne izkoristi vseh svojih prostih dni

Statistika temelji na izvedenih anketah (vir3 in vir4), večinoma v Ameriki. Nekaj teh podatkov pa velja globalno.

Izgorelost bolniška, kot kazen delodajalcu🎯

Pri strankah, ki so na vodstveni poziciji in pri strankah, ki so delavci, sem opazila zanimiv pojav. Oboji govorijo o bolniškem staležu, ki je dejansko neke vrste kazen delodajalcu.

Od zaposlenih sem že mnogokrat slišala, da gredo v bolniško, če in ko ne dobijo prostega dneva ali pa ko nekaj ni v skladu z dogovorom in želijo na tak način kaznovati delodajalca.

Kako jim to uspeva?

Zlahka. Zaradi pandemija, veliko zdravnikov sploh ne pregleda svojih pacientov oz. je do zdravnika precej težje priti, kot je bilo to pred virusom.

Pri njem se oglasiš čez nekaj dni ali do konca tedna, nakar se bolniški stalež zaključi.

Iz naslednjega je razbrati, da zaposleni to uporabljajo kot orožje, za delodajalca pa je to strel v srce.

Zakaj to počnejo in ali je opravičeno, pa ve vsak zase.

Nihče nič ne dela iz čiste zlobe, temveč poskuša popraviti krivico, ki mu je bila storjena na tak ali drugačen način.

Ali je ”vozilo” za tako dejanja pravilno, pa je diskutabilno.

Iz izkušenj mojih strank, ki so delavci, je vedno ista zgodba: ”Dogovor in obljube katere so bile dogovorjene, niso bile izpolnjene.”

Na začetku nekaj časa čakajo in upajo, da ta dan, mesec, leto pa le bo in potem ponovno nič. Nato vzamejo ”hladno orožje” in ga uporabijo.

Miselnost zaposlenega je, da je na trgu večje povpraševanje po delavcih, kot po delodajalcih.

Ko vodstvo začne z zaposlenim plesati take vrste tango, za podjetje to ni dobro. Takrat je potrebno veliko več energije za vrnitev v prvotno stanje in potem v izboljšavo.

Izgorelost na delovnem mestu in bolniška menedžerjev🧑‍💼👩‍💼

Na drugi strani te zgodbe so moje stranke, ki so direktorji, menedžerji ali vodje posameznih enot, kateri ne vedo, kako take odsotnosti z dela preprečiti .

izgorelost bolniška menedžerjev

Iz grafa je razvidno, da izgorelost na delovnem mestu najbolj občutijo Milenijci z 42%, sledi jim generacija z 34%. Pri generaciji X je stopnja izgorelosti na delovnem mestu 27%, pri Baby Boom pa so 21%.

Kakšne so vaše izkušnje? Kakšno je vaše mnenje o tem?

Po mojem mnenju, bi se dalo tako kotalečo se kroglo ustaviti že na samem vrhu. Vodstvo je tisto, ki ima moč in katerega dolžnost je preprečevati te stvari. Velikokrat pa opazim, da prav vodstveni kader to tudi povzroča.

Zato je izjemno važno, da so odgovorne osebe suverene pri tem kar delajo, razumevajoče, motivacijske in poštene.

Ni lahko biti direktor ali vodja. Taka oseba se kljub izgorelosti le redko odloči za bolniško.

Preprečevanje izgorelosti na delovnem mestu

 • Vodstvo podjetja mora narekovati strateške usmeritve, delovne obremenitve, odgovornosti ter splošno moralo v delovnem okolju
 • Vodje in mentorji posameznih enot so dolžne zaposlenim dati jasna navodila in pri svojem delu biti suvereni. To je odličen način za preprečevanje izgorelosti posameznikov.
 • Delovne obremenitve naj bodo pošteno razdeljene, ovrednotene in realno uresničljive
 • Na delovnem mestu odpravljajte vzroke in ne simptome
 • Preprečevanje izgorelosti na delovnem mestu je uspešno, ko vodstvo podpira svoje zaposlene
 • Motivacija zaposlenih je dodaten faktor, ki poviša preprečevanje izgorelosti
 • Ustvarite okolje za dobro počutje na delovnem mestu
 • Povezujte se z zaposlenimi
 • Za preprečevanje izgorelosti na delovnem mestu uporabljajte anonimne ankete, individualne sestanke, s katerimi boste bolj seznanjeni z dogajanji oz. počutjem zaposlenih
 • Zagotovite ustrezen proračun za skupinske podporne coachinge, optimalno delovno opremo, individualni coaching za mentorje in vodstvo
preprečevanje izgorelosti misel

Delovno okolje tvorimo ljudje. Preprečevanje izgorelosti za zaposlene v podjetjih je v rokah vodstva.

Vendar je preprečevanje izgorelosti pomembno tako za vodstveni kader, kot za zaposlene.

Potrebno se je zavedati, da dobre podjetniške zgodbe kreiramo skupaj. Brez zaposlenih ni podjetji in ravnotako, brez šefov, direktorjev in drugega vodstvenega kadra, podjetje ne more delovati.

Zato je za podjetje ključnega pomena, da se preprečevanje izgorelosti dela na vseh nivojih. Iz prakse bi rekla, da je potrebno začeti pri vodstvu in od tam potovati v globino delovnega okolja.

12 korakov za preprečevanje izgorelosti 👣

👣 Redno telovadite

👣 Bodite pozorni na sindrom izgorelosti

👣 Aktivirajte pot samorefleksije

👣 Naučite se, kaj je stres in kako vpliva na vas

👣 Bodite bolj prijazni do sebe in do organizacije vašega časa

👣 Poiščite mentorja ali coacha za preprečevanje izgorelosti

👣 Jejte dobro in uravnoteženo prehrano

👣 Dovolj spite

👣 Spoznajte, kaj točno vas moti

👣 Redno izvajajte sproščanje in dihalne vaje

👣 Postavite meje in določite stvari pri katerih se ne pogajate

👣V dnevu uporabite sproščujoče opomnike za preprečevanje izgorelosti

Izgorelost na delovnem mestu – okrevanje🚑

V povprečju za okrevanje po izgorelosti potrebuje posameznik od trem mesecev do enega leta.

Kako dolgo bo okrevanje trajalo, je odvisno stopnje fizične in čustvene izčrpanosti.

Kakšno je okrevanje, ko nastopi izgorelost, vsak zase najbolj ve in čuti. Vsakdo si želi notranji mir, trenutke, ko si sam s sojimi mislimi in morda tudi s svojimi ljubljenimi osebami.

Najboljše zdravilo za okrevanje zaradi izgorelosti bi bila vsekakor preventiva.

Pomeni, ne dovoliti si, da izgorelost na delovnem mestu nastopi. Vsi mislimo, da je to težje reči (ali napisati v mojem primeru), kot storiti.

Vendar, ne bi rekla.😉

Morda se vprašate, zakaj se ne bi s tem strinjala?

Zato, ker je to eden izmed neštetih programov, ki jih nosimo v sebi. Sprogramirani smo, kaj naj delamo, koliko in česa je ”dovolj’, naučeni smo, da so nam druge stvari in osebe večja prioriteta od nas samih itd.

Ko ozavestimo tak način razmišljanja in delovanja, je okrevanje dosti lažje. Prav tako je precej lažje preprečiti izgorelost na delovnem mestu.

Eden od načinov okrevanja je zavedanje lastne vrednosti. Potrebno je občutiti ljubezen do sebe.

Priporočljivo je začeti vračati svojemu telesu in srcu energijo, ki jo tako radodarno delimo.

Dve vprašanji, ki vam tu lahko pomagata:

 1. Ali je to kar in koliko počnem v skladu z mano?
 2. Ali dam tudi sebi vse tisto, kar velikodušno dajem drugim?

Okrevanja zaradi izgorelosti – koraki🎥

 1. izgorelost na delovnem mestu okrevanje.jpgOzaveščenost, da tako več ne gre naprej
 2. Dovoliti svojemu telesu počitek in zdravljenje
 3. Pridobiti informacije, kako si lahko pomagate
 4. Spremeniti prehranjevalne navade (piti več vode in se pravilno prehranjevati)

okrevanje

5. Prakticiranje umiritve telesa in sproščanje (narava, meditacija, poslušanje glasbe )

6. V malih korakih dosledno začeti izvajati aktivnosti, ki vodijo k ozaveščenosti in boljšemu spoznavanja sebe.

okrevanje izgorelost na delovnem mestu

7. Redno izvajanje vaj in vseh dejavnosti, s katerimi vzdržujete notranji mir in povezavo s sabo

8. V svetu (notranjem in zunanjem) začeti delovati, kot nova oseba. To je tista, kateri ji mar zase.💚

Vsi zgoraj opisani koraki so narejeni tako, da jih lahko izvajate sami ali pa si poiščete pomoč. Večina moji strank ima težave z rednim izvajanjem aktivnosti, zato se odločijo za podporo v obliki coachinga ali mentorstva.

Če imate kakšno vprašanje glede podpore v primeru izgorelosti, kliknite na spodnji gumb, kjer piše zanima me.

V kolikor ste vi ena tistih oseb, katera je predana cilju, redno izvaja rituale, super. Vztrajajte in kar pogumno naprej.💪

Spodaj vam pošiljam video, kateri vam pokaže, kako si postavite ali obnovite vašo dnevno rutino.

Kakorkoli, nalog za okrevanje naj ne bo veliko. Naj sindrom izgorelosti čimprej zapusti vaše telo in um ter naj bo bolniška čimbolj podporna.

Zaradi izgorelosti na delovnem mestu lahko postanete novi jaz. Tako lahko spoznate novega sebe in na ta način bo preprečevanje izgorelosti postala vaša prioriteta.

VIR

 1. .Professional burnout is not a reason for a sick leave https://raczkowski.eu/en/news/publications/2021/professional-burnout-is-not-a-reason-for-a-sick-leave.html
 2. Hard To Believe Workplace Stress Statistics (US & Global) https://www.tonerbuzz.com/blog/workplace-stress-statistics/
 3. 20+ALARMING BURNOUT STATISTICS [2023]: STRESS AND LACK OF MOTIVATION IN THE WORKPLACE https://www.zippia.com/advice/burnout-statistics/#:~:text=To%20find%20out%20more%2C%20we,burnout%20at%20their%20current%20job
 4. What is Burnout? https://www.scienceofpeople.com/burnout-statistics/
 5. Sick Leave During a Pandemic: How Does the UK Compare to Europe? https://www.mitrefinch.co.uk/blog/time-and-attendance/sick-leave-uk-europe-2020/